Home / Yoğuşmalı Kombi

Yoğuşmalı Kombi

 

Yoğuşmalı Kombi

* Yoğuşmalı Kombiler Hakkında Teknik Bilgiler
* Yoguşma nedir?
* Yoğuşmalı kombi Nasıl Özelliklere Sahiptir?
* Kombi Nasıl Yoğuşma Yapar?
* Isıtma pazarı, doğalgazın kullanılmaya başladığı ilk yıllarda, ilk yatırım maliyetlerinin düşüklüğü ve dönüşüm kolaylığı nedeni ile % 75-80 oranında merkezi sistemlerden oluşuyordu. Bu dağılımın ülkemizdeki şehir kültürü ile birlikte değişime uğradığını günümüzdeki satış adetlerinden görmekteyiz.Şehirlerde, değişik kültür alt yapılarındaki insanların biraraya gelmesi özellikle köyden kente göç ile birlikte müşterek yaşama hızlı uyum sağlanamaması, günden günde yeni sorunlarıda beraberinde getirmiştir. Bağımsız hareket edebilme ihtiyacı, gündelik yaşamın pek çok alanında kendisini göstermeye başlamıştır. Doğal olarak, ısıtma sistemleri için de aynı eğilim görüldü ve bireysel sistemlere yöneliş başlamıştır. Teknolojik ürünlerin çoğalması, rekabetin artması, cihaz ve tesisat ilk yatırım maliyetinin zamanla düşmesi kombiye yönelişi ivmelendirdi. Bugün, kombinin ısıtma sistemleri içindeki pazar payı % 70-80 civarına ulaşmıştır.Bu değişimin en önemli sebeple

Call Now Button0216 639 14 24